اخبار


فعالیت های اجرایی سال 93
آرماتوربندی و قالب بندی دیوارهای برشی مخرن های بتنی سازه تاسیسات در شمال سایتنصب قطعات نگهدارنده نما (آنکراژهای نما) به منظور اجرای نمای بلوک Aنصب قطعات سازه رواق جهت اجرای نما در قسمت بالای تراز تجاری همکف بلوک Aنصب نمونه پنل نما با پروفیل های طلایی در ضلع غربی بلوک A قالب بندی و آرماتوربندی سقف حد فاصل بلوک B و سازه نگهبان جهت اجرای بتن تراز طبقه همکف

جوشکاری اتصالات تیرهای حد فاصل بلوک C و سازه نگهبان در ضلع غرب